Đóng

29/06/2018

VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

          Ngày 29/6/2018 tại trụ sở chính, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (VTSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 567 tỷ đồng doanh thu và 57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2018.

image001

Văn nghệ chào mừng Đại hội

          Đại hội có sự tham gia của 81 cổ đông, đại diện cho 91.84% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của đoàn Chủ tịch gồm ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT, ông Trương Thanh Sơn Tổng giám đốc, ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Dương Văn Điệp thành viên HĐQT.

image002

image003

Đại hội có sự tham gia của 81 cổ đông, đại diện cho 91.84% cổ phần phổ thông có quyền dự họp

image004

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

image005

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo trước toàn thể Đại hội

Thay mặt Ban điều hành, ông Trương Thanh Sơn – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2017. Mặc dù kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng tăng trưởng tốt, tuy nhiên hoạt động của Công ty mẹ cũng như các Công ty con gặp những khó khăn và trở ngại khách quan, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Tuy kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra là không đạt được, nhưng xét trên góc độ tăng trưởng thì mọi chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều cao hơn năm 2016. Năm 2017, VTSR đạt doanh thu thuần 244,739 triệu đồng, tăng 49,48% so với năm 2016, đạt 106,41% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,256 triệu đồng, tăng 44,96% so với năm 2016, đạt 101,15% kế hoạch điều chỉnh.

image006

Ông Trương Thanh Sơn thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc báo cáo trước toàn thể Đại hội

          Năm 2018, VTSR chủ trương đẩy mạnh đầu tư thực hiện các dự án đang triển khai. Đối với dự án KDC phía Đông đường Yết Kiêu, trong năm 2018 Công ty sẽ hoàn thiện đầu tư hạ tầng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó bàn giao lại chính quyền trong năm 2019.

          Dự án Côn Sơn Resort, một trong các dự án trọng điểm của VTSR trong chiến lược phát triển kinh doanh bất động sản bền vững dự kiến được khởi công xây dựng trong năm 2018, bắt đầu mang lại doanh thu vào năm 2019.

          Dự án Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên, một mô hình nghĩa trang theo hình thức xã hội hóa đầu tiên của tỉnh Hải Dương, góp phần đảm bảo các tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại, nâng cấp thị xã Chí Linh lên thành phố trước năm 2020. Dự kiến dự án sẽ triển khai trong năm 2018 và đi vào hoạt động trong năm 2019.

          Dự án Toàn nhà cho thuê cao cấp tại phường Việt Hòa, tp Hải Dương do Công ty CP Hồng Hưng (Công ty con) làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ được khởi công quý II/2018, hoàn thành và đưa vào khai thác quý II/2019.

          Bên cạnh các ngành nghề kinh doanh chính như bất động sản, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, thực phẩm đông lạnh; sản xuất đông nam dược đã được xây dựng nhà máy và hoàn thiện trong năm 2017 cũng mang lại lợi nhuận kinh tế cao và được chú trọng đầu tư phát triển.

image007

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo trước toàn thể Đại hội

image008

Đại hội đã thông qua tất cả các chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao

          Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2018 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

 • Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản trị năm 2017
 • Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018
 • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2017
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn thu hoạch được từ đợt phát hành
 • Thông qua phương án chi cổ tức năm 2017
 • Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 • Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018;
 • Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 • Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo vốn Điều lệ mới;
 • Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

          Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông VTSR đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

image009

Bế mạc Đại hội các cổ đông chụp ảnh lưu niệm và dự tiệc chúc mừng

Thông tin liên quan