Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019

Ngày 25/4/2019 tại Khách sạn Sao Đỏ thành phố Chí Linh, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (mã chứng khoán AAV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã nghe báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2018 và thông qua phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Đại hội cũng xem xét thông qua các báo cáo và Tờ trình liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội làm Lễ chào cờ

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty; Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty. Theo báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, có 121 cổ đông đại diện cho 12.373.130 cổ phần, chiếm 86,07% cổ phần có quyền biểu quyết của AAV tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 đạt 390.153 triệu đồng, tăng  5,54% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 78,03% kế hoạch điều chỉnh.

Doanh thu thuần năm 2018 đạt 469.406 triệu đồng, tăng trưởng 91,8% so với năm 2017, đạt 126,87% kế hoạch điều chỉnh.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 36.766 triệu đồng, tăng trưởng 65,21% so với năm 2017, đạt 105,05% kế hoạch điều chỉnh

Mặc dù kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng tăng trưởng tốt, tuy nhiên hoạt động của Công ty mẹ cũng như các Công ty con gặp những khó khăn và trở ngại khách quan, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Để phù hợp với tình hình thực tế, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã xem xét thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh bất động sản; Giảm chỉ tiêu doanh thu mảng thi công xây dựng công trình do một số công trình còn đang thi công dở dang; Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn chủ sở hữu do vướng mắc một số thủ tục đã không hoàn thành trong năm 2018. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hưng từ 18 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nắm giữ của Việt Tiên Sơn Địa ốc tương ứng từ 83,33% xuống còn 25,86% nên không được hợp nhất kết quả kinh doanh tại BCTC năm 2018.

Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2019:

Mục tiêu năm 2019, AAV nâng tổng giá trị tài sản đạt 774,990 tỷ đồng; Vốn điều lệ là 518,750 tỷ đồng ; Doanh thu thuần sẽ đạt gần 700 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng. dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục đề ra các kế hoạch và phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tập trung mọi nguồn lực cả về vốn và nhân lực để triển khai các dự án kinh doanh trọng điểm của Công ty mẹ và các Công ty con như dự án Côn Sơn Resort, dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, dự án tòa nhà cho thuê cao cấp tại Khu chung cư và nhà ở phường Việt Hòa thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần Hồng Hưng, triển khai phân phối sản phẩm của Công ty cổ phần Đông Nam dược Nguyễn Thiệu trên quy mô lớn ra thị trường trong và ngoài nước. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho các Nhà đầu tư chiến lược để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty để tăng nhanh doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Ổn định và củng cố bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty; tiếp tục tuyển chọn và bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ cao trong từng mặt hoạt động của Công ty.

Các cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

Phát hành riêng lẻ 20.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược vào sự phát triển của Công ty. Theo đó AAV sẽ phát hành 20.000.000 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đ/ cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý II/2019 đến hết quý IV/2019, đối tượng phát hành là các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài (pháp nhân hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn. Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành, cam kết gắn bó lâu dài với Công ty điều này giúp công ty phát triển bền vững.

Số cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua hết sẽ do HĐQT quyết định chào bán tiếp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua một số Tờ trình tại Đại hội

 Sửa đổi điều lệ và rút bớt ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ tại: Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập; Khoản 3, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty; Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập với nội dung:

Tháng 10/2018, Công ty phát hành 1.874.996 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu làm tăng vốn điều lệ từ 125.000.000.000 đồng lên 143.749.960.000 đồng

Tháng 03/2019, thành lập thành phố Chí Linh thay thế cho thị xã Chí Linh từ ngày 01/03/2019 theo Nghị quyết của UBTV Quốc Hội dẫn đến thay đổi tên gọi địa chỉ của Công ty.

Tháng 4/2019, Công ty phát hành 17.500.000 cổ phiếu ra công chúng làm tăng vốn điều lệ từ 143.749.960.000 đồng lên 318.749.960.000 đồng

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại AAV là 0%, trên cơ sở định hướng phát triển của AAV và các quy định pháp luật hiện hành. ĐHĐCĐ thông qua việc rút bớt 02 ngành nghề đăng ký kinh doanh: 4634 (Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào) và 4649 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình). Chủ trương về việc nâng tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc của cổ đông nước ngoài từ 0% lên tối đa 49%.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT tặng qua lưu niệm chia tay thành viên HĐQT và BKS Công ty

Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội bầu

          Ngoài các vấn đề trên, đại hội còn biểu quyết thông qua các Biên bản, Tờ trình quan trọng khác trong đó có Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức An, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Thu Hà, bầu bổ sung ông Nguyễn Sỹ Điều là thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Tư là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

          Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung,  các báo cáo, các Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Ban truyền thông AAV