Đóng

Tin tức cổ đông

20/06/2017

Thông báo số 2006-1/2017/TB-VTSR

          Thông báo số 2006-1/2017/TB-VTSR ngày 20/06/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công ty được Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD ngày 19/6/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan