Đóng

Tin tức cổ đông

18/05/2017

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR ngày 18/5/2017 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc  chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán.

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây)

Thông tin liên quan