Đóng

Tin tức cổ đông

02/06/2017

Thông báo số 0206/2017/TB-VTSR

Thông báo số 0206/2017/TB-VTSR ngày 02/06/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan