Đóng

27/07/2017

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

image001

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA CTCP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Ngày 06/07/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, nội dung cụ thể như sau:

+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết:  Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

+ Tên tiếng Anh: Viet Tien Son Real Estate Holding Company

+  Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 0320 6266066 – Fax: 0320 6266373

+ Website:   www.viettienson.com

+ Vốn điều lệ đăng ký: 125.000.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 125.000.000.000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư kinh doanh bất động sản, Xây dựng công trình, Thương mại xuất nhập khẩu máy móc thiết bị…,

+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc

+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu

+ Mã chứng khoán đăng ký: AAV

+ Theo tin từ đường link HNX: https://www.hnx.vn/thong-tin-cong-bo-ny-hnx.html

Thông tin liên quan