Công văn số 1707-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 0307-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Thông báo thay đổi nhân sự số 0307-3/2019/TB-VTSR ngày 03/07/2019.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP chứng khoán SmartInvest.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AAV

Công văn số 1706-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung để thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông.

Công văn số 1406-1/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019) là Công ty TNHH kiểm toán TTP, theo hợp đồng số 1406/2019/HĐKT ngày 14/06/2019 được ký kết giữa hai bên.  Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nà

Công văn số 0506-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng.

Công văn số 2705-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1805/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung: Rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty.

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX.

Tập đoàn Việt Tiên Sơn tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019”

“Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019”  do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Chí Linh phát động, với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại đã thu hút hàng trăm lượt người đến từ các tổ chức cá nhân hưởng ứng tham gia. Hiến máu nhân đạo không chỉ mang đến sự sống cho con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng;

Việt Tiên Sơn Địa ốc phát hành 17,5 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu

Nếu phát hành thực hiện thành công, công ty sẽ thu về 175 tỷ đồng. Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng để mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.  

Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía...

Ngày 31/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị xã Chí Linh; nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1707-2/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019; Công văn Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 0307-4/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc; Thông báo thay đổi nhân sự số 0307-3/2019/TB-VTSR ngày 03/07/2019.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP chứng khoán SmartInvest.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AAV

Công văn số 1706-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung để thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông.

Công văn số 1406-1/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019) là Công ty TNHH kiểm toán TTP, theo hợp đồng số 1406/2019/HĐKT ngày 14/06/2019 được ký kết giữa hai bên.  Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nà

Công văn số 0506-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng.

Công văn số 2705-3/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công văn số 1805/2019/CV-VTSR

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung: Rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty.

Công trường dự án Khu chung cư và nhà ở tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ...

Dự án Khu chung cư và nhà ở tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 04121000594 ngày 17 tháng 10 năm 2011 với tổng vốn đầu tư hơn 750 tỷ đồng bao gồm hơn 200 nhà ở chia lô và biệt thự, 2 tòa chung cư cao 19 và 27 tầng, nhà văn hóa, nhà trẻ.

Cập nhật tiến độ dự án Khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu tháng 3 năm 2012

Ngay từ đầu năm,dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc công ty thường xuyên có mặt tại công trường đốc thúc, khích lệ toàn bộ cán bộ công nhân trên công trường đã không quản ngày đêm làm việc hăng say nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ đề ra.

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX

Thông báo về việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại HNX.

Tập đoàn Việt Tiên Sơn tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019”

“Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019”  do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Chí Linh phát động, với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại đã thu hút hàng trăm lượt người đến từ các tổ chức cá nhân hưởng ứng tham gia. Hiến máu nhân đạo không chỉ mang đến sự sống cho con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng;