Đóng

2018

30/10/2018

Nghị quyết số 3010-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 3010-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan