Đóng

2018

20/07/2018

Nghị quyết HĐQT số 1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

Nghị quyết số 1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 19/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan