Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc

 Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

 Số điện thoại: 0220.6293.583

 Email: contact@viettienson.com

 Website:www.viettienson.com