Đóng

Giới thiệu

20/03/2017

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Thành lập và tổ chức Công ty mẹ:

 • Thành lập Công ty: nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 12/04/2010
 • Thành lập Sàn giao dịch bất động sản Chí Linh: ngày 20/7/2010
 • Thành lập sàn giao dịch bất động sản Hải Dương: ngày 14/03/2011
 • Thành lập Trung tâm Du lịch lữ hành: ngày 16/7/2013
 • Đầu tư xây dựng trụ sở mới của Công ty tại Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương: ngày 31/12/2012.
 • Đại hội cổ đông thường niên chuyển Công ty thành Công ty đại chúng ngày 23/02/2017

Đầu tư vào các Công ty con:

 1. Công ty cổ phần Hồng Hưng:
  • Ngày 26/03/2011: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc mua lại vốn góp của các cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hưng với tổng số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 31/12/2016 có mệnh giá 15.000.000.000 đ (mười lăm tỷ đồng) trên tổng số vốn điều lệ 18.000.000.000 đ (mười tám tỷ đồng), chiếm 83.3 % tổng số vốn điều lệ.
 2. Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh
  • Thành lập Công ty ngày 16/05/2012 với tổng số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 31/12/2016 có mệnh giá 38.400.000.000 đ (Ba mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng) trên tổng số vốn điều lệ 48.000.000.000 đ (bốn mươi tám tỷ đồng), chiếm 83.3 % tổng số vốn điều lệ.
 3. Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu:
  • Ngày 20/10/2016:Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc mua lại vốn góp của các cổ đông Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu. Đến thời điểm 31/12/2016, Công ty nắm giữ số cổ phần mệnh giá 31.980.000.000 đ (Ba mốt tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng) trên tổng số vốn điều lệ 36.000.000.000đ (Ba mươi sáu tỷ đồng) chiếm 88,83% tổng số vốn điều lệ.

Các dự án trọng điểm

 1. Ngày 29/4/2011: Nhận chứng nhận đầu tư dự án bất động sản trọng điểm đầu tiên của Công ty: dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 2. Ngày 17/10/2011: nhận chứng nhận đầu tư Dự án Khu chung cư và nhà ở tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương
 3. Ngày 25/3/2013: nhận chứng nhận đầu tư Dự án cụm dân cư đô thị cạnh Khu sinh thái Âu cơ, phường Ngọc Châu Thành phố Hải Dương.
 4. Ngày 24/3/2014: Nhận văn bản giao chủ đầu tư dự án trọng điểm bất động sản nghỉ dưỡng “Côn Sơn Resort”.
 5. Ngày 19/7/2016: được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm nhà đầu tư lập quy hoạch Dự án Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên, thị xã Chí Linh.
 6. Ngày 19/9/2016: được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm nhà đầu tư lập quy hoạch dự án Khu dân cư sân Gôn, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.
Thông tin liên quan