Đóng

Tin tức cổ đông

24/04/2018

Công văn số 2404.1/2018/CV-VTSR

Công văn số2404.1/2018/CV-VTSR ngày 24/4/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Công văn số 1049/KHĐT-ĐKKD ngày 24/04/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan