Công văn số 2311/2018/CV-VTSR

23/11/2018

Công văn số 2311/2018/CV-VTSR ngày 23/11/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sau:

          Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại AAV từ 49% xuống 0%, căn cứ vào đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công văn số 15209/VSD-ĐK ngày 20/11/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

          Lý do thực hiện điều chỉnh: qua rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty để hoàn thiện Hồ sơ phát hành cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc có 2 ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ sở hữu tối đa của nước ngoài ở mức 0% là ngành Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (mã ngành 4634) và Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bao gồm sách, báo, tạp chí,… mã ngành 4649).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.