Đóng

Tin tức cổ đông

18/07/2018

Công văn số 1807-5/2018/CV-VTSR

Công văn số 1807-5/2018/CV-VTSR ngày 18/7/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  • Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  • Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan