Đóng

Tin tức cổ đông

17/01/2018

Công văn số 1701-2/2018/CV-VTSR

Công văn số 1701-2/2018/CV-VTSR ngày 17/01/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Báo cáo quản trị Công ty đại chúng năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc riêng và Hợp nhất, Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính quý IV năm 2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan