Đóng

Tin tức cổ đông

16/04/2018

Công văn số 1604.1/2018/CV-VTSR

Công văn số 1604.1/2018/CV-VTSR ngày 16/4/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

  1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
  2. Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty mẹ và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan