Đóng

Tin tức cổ đông

11/03/2019

Công văn số 1103-1/2019/CV-VTSR

Công văn số 1103-1/2019/CV-VTSR ngày 11/03/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thay đổi lần thứ 10 ngày 11 tháng 03 năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên quan