Đóng

02/10/2018

CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

          Sáng ngày 29/9/2018, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc (HNX: AAV) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua những thay đổi quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2018.

AR5A8482

Văn nghệ chào mừng Đại hội

AR5A8658

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

          Tham dự Đại hội có 63 cổ đông, đại diện cho 65,26% và 9 cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 19,88% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã bầu ra đoàn Chủ tịch gồm ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT, ông Trương Thanh Sơn Tổng giám đốc, ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc, ông Trần Đức An và bà Bùi Thị Bích Vân thành viên HĐQT.

AR5A8663

Ông Trương Thanh Sơn – Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT đọc Tờ trình.

          Đại hội đã nghe HĐQT trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2021 và tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2018 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, 100% nhất trí thông qua hai tờ trình nêu trên.

Chi tiết Biên bảnNghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 sáng cùng ngày.

AR5A8641

Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành   

Chặng đường phát triển phía trước còn nhiều thách thức, nhưng bằng niềm tin, sự kiên định với mục tiêu rõ ràng, những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc sẽ hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2021.

AR5A8738

Bế mạc Đại hội các cổ đông chụp ảnh lưu niệm và dự tiệc chúc mừng

Thông tin liên quan