Đóng

12/02/2019

Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, P.Sao Đỏ, TX Chí Linh, Hải Dương

          Ngày 31/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị xã Chí Linh; nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

          Dự án có địa điểm tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh; có tổng diện tích 89.146,6 m2, tổng mức đầu tư (do nhà đầu tư đề xuất và chưa bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) là 168.118.602.000 đồng. Mục tiêu của dự án là dầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt tại quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

          Thời hạn thực hiện dự án là 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án được ký kết giữa nhà đầu tư được lựa chọn và Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh.

UntitledBản vẽ không gian kiến trúc cảnh quan của dự án

          Cùng với sự kiện thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, việc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng thành phố trẻ văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Hải Dương nói chung.
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh nằm trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh trung hạn của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thương hiệu kinh doanh bất động sản và gia tăng giá trị của Công ty trên thị trường.

Thông tin liên quan