Công ty cổ phần Hồng Hưng thực hiện tốt chính sách thuế năm 2017

02/04/2018

Ngày 28/3/2018, tại Hội nghị “Giới thiệu chính sách thuế mới, tuyên dương khen thưởng và đối thoại với người nộp thuế năm 2018”, Cục thuế tỉnh Hải Dương đã tặng giấy khen cho 10 doanh nghiệp, cá nhân thuộc địa bàn thành phố Hải Dương có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật Thuế năm 2017, trong đó có Công ty cổ phần Hồng Hưng.

Công ty cổ phần Hồng Hưng là một trong những công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Năm 2017 doanh thu của Công ty đạt 21.866.564.000 đồng,toàn bộ doanh thu đều đến từ các hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án “Khu chung cư và nhà ở phường Việt Hòa” do Công ty làm chủ đầu tư. Với doanh thu trên, tổng số tiền thuế Công ty đã nộp cho Nhà nước trong năm 2017 là: 3.239.255.076 đồng, tăng trưởng 308% so với năm 2016. Nghĩa vụ nộp thuế đã được Công ty thực hiện sớm trước thời hạn, đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu nộp Ngân sách của địa phương. Song song với việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, năm 2017 Công ty đã đạt lợi nhuận sau thuế là 4.660.980.263 đồng, tăng hơn 8 lần so với năm 2016, góp một phần không nhỏ vào sự tăng trưởng chung của toàn hệ thống.

 Thực hiện chiến lược chuyển đổi mô hình kinh doanh bất động sản theo hướng bền vững, trong năm 2018, Công ty cổ phần Hồng Hưng sẽ đầu tư xây dựng tòa nhà 13 tầng cho thuê, phục vụ nhu cầu lưu trú của các chuyên gia nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Với định hướng kinh doanh bền vững và tuân thủ tốt các chính sách của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có nhiều cơ hội phát triển, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả hệ thống Việt Tiên Sơn Địa ốc, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.