Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu được CQC đánh giá và chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO...

Ngày 08/02/2021, Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu được Trung tâm chứng nhận chất lượng - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (CQC) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước xịt họng, nước xúc miệng...

Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt GMP...

Sau quá trình đánh giá, thẩm định tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu, với cơ sở vật chất phù hợp, đồng bộ và hệ thống tài liệu, quản lý chất lượng đáp ứng với các yêu cầu của GMP, ngày 05 tháng 01 năm 2021, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế ra Quyết định và cấp Giấy chứng nhận số 03/2021/ATTP-CNGMP

Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu chuẩn bị đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc Đông Nam Dược...

Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu là công ty con của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, có địa chỉ tại Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Công ty được thành lập từ nền tảng kiến thức được tích lũy gia truyền qua bẩy thế hệ của gia đình Lương y Nguyễn Văn Thiệu. Bên cạnh