Cập nhật tiến độ dự án Khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu tháng 3 năm 2012

Ngay từ đầu năm,dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc công ty thường xuyên có mặt tại công trường đốc thúc, khích lệ toàn bộ cán bộ […]

21/01/2013 Chili System