Đóng

Tin tức cổ đông

Thông báo số 2807/2017/CV-VTSR

Thông báo số 2807/2017/CV-VTSR ngày 28/07/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban […]

28/07/2017 Quản Trị

Thông báo số 1607/2017/CV-VTSR

Thông báo số 1607/2017/CV-VTSR ngày 16/07/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban […]

16/07/2017 Quản Trị

Thông báo số 2006-1/2017/TB-VTSR

          Thông báo số 2006-1/2017/TB-VTSR ngày 20/06/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Công ty được Trung Tâm lưu ký Chứng […]

20/06/2017 Quản Trị

Thông báo số 0206/2017/TB-VTSR

Thông báo số 0206/2017/TB-VTSR ngày 02/06/2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký niêm yết cổ […]

02/06/2017 Quản Trị

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR ngày 18/5/2017 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc  chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. […]

18/05/2017 Quản Trị