Đóng

Tin tức cổ đông

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR

Thông báo số 1805-3/2017/TB-VTSR ngày 18/5/2017 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Về việc  chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. […]

18/05/2017 Quản Trị

Thông báo số: 1805-1/2017/CV/VTSR

Thông báo số1805-1/2017/CV/VTSR ngày 18/5/2017 V/v trở thành Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc Thông tin chi tiết vui lòng xem tại […]

18/05/2017 Quản Trị

Công văn Số: 2756/UBCK-GSĐC

Công văn Số: 2756/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước Về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Việt Tiên […]

17/05/2017 Quản Trị