Chuyên gia Hồng Kong - Trung Quốc đến thăm vườn cây xanh, chuẩn bị cho dự án Resort Côn Sơn.

25/04/2013

Sáng ngày 24/4/2013, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Việt Tiên Sơn, Ông Nguyễn Thanh Hải cùng chuyên gia Hồng Kong - Trung Quốc đến thăm vườn cây xanh, chuẩn bị cho dự án Resort Côn Sơn.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động