Đóng

Chính sách và chế độ

01/11/2016

CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ TUYỂN DỤNG

I. Chính sách nhân sự

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (VTSR) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010 và VTSR đã trở thành một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực: Đầu tư bất động sản; Thi công xây dựng; Đầu tư tài chính và các Doanh nghiệp.

Trong xu thế hội nhập thế giới, VTSR càng coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vậy, chính sách nhân sự của VTSR được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra của Công ty.

Hiện tại VTSR đã có đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, điều hành và nhân viên tác nghiệp có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, làm việc hiệu quả tại trụ sở chính, chi nhánh.

 

II . Chính sách tuyển dụng và việc làm

Nguyên tắc tuyển dụng của VTSR là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính.

Chính sách việc làm của VTSR là tạo cho người đến làm việc có cơ hội trở thành Cổ đông của Công ty, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình. Vì vậy, các nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, tiền lương, tiền thưởng…. đã được chuẩn hoá trong chính sách về việc làm trong Quy chế nhân viên cũng như Thoả ước lao động tập thể giữa VTSR và người Lao động.

 

III. Chính sách đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của VNDI. Mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình trong công việc.

 

  1. Chế độ lương và khen thưởng

Chế độ tiền lương và khen thưởng cho nhân viên của VTSR gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng công việc của mỗi nhân viên khi thực hiện công việc được giao. Một năm, nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương; ngoài ra nhân viên còn được hưởng thêm lương theo năng suất và mức độ hoàn thành công việc; thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến; thưởng trong các dịp lễ tết của Quốc gia và kỷ niệm thành lập VTSR,…

 

  1. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội

Nhân viên chính thức của VTSR được hưởng trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động. Bên cạnh đó, nhân viên VTSR còn nhận được các phụ cấp theo chế độ như phụ cấp trách nhiệm, độc hại, phụ cấp rủi ro nghề nghiệp, phụ cấp chuyên môn, v.v…

 

  1. Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác

Tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội được xây dựng và hoạt động theo quy định của pháp luật. VTSR thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện trong tập thể. Hàng năm, VTSR thực hiện chế độ nghỉ mát, tham quan, du lịch, trang bị đồng phục cho nhân viên. Ngoài ra, VTSR có những chính sách đãi ngộ nhân viên như: Tổ chức khám bệnh định kỳ và thành lập câu lạc bộ do Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công tổ chức nhằm nâng cao sức khoẻ, văn hoá gia đình , văn nghệ…

VTSR đặc biệt chú trọng đến hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện. Thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc trong tập thể nhân viên VTSR với nhau và với cộng đồng, xã hội.