Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

30/05/2020

Ngày 29/5/2020, bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã bán 133.000 cổ phiếu AAV làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch: 1.538.300 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,826 %).

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Hương xem tại đây.