Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

27/06/2020

Ngày 24/6/2020 ông Nguyễn Sơn Cường đã bán 40.000 cổ phiếu AAV làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch: 1.564.700 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,91 %).

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Sơn Cường xem tại đây.