Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

22/05/2020

Ngày 20/5/2020, bà Hoàng Thị Hà đã bán 109.000 cổ phiếu AAV làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch: 1.506.400 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,73%).

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Hoàng Thị Hà xem tại đây.