Đóng

06/03/2017

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊChu Hai CT

NGUYỄN THANH HẢI

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chu Son

TRƯƠNG THANH SƠN

Thành viên

Hội đồng quản trị

Chu Diep556

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Thành viên

Hội đồng quản trị

Anh Tuan ANh

NGUYỄN TUẤN ANH

Thành viên

Hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

TRẦN ĐỨC AN

Thành viên

Hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

BÙI THỊ BÍCH VÂN

Thành viên

Hội đồng quản trị

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Son

TRƯƠNG THANH SƠN

Tổng Giám đốc

Anh Tuan ANh

NGUYỄN TUẤN ANH

Phó tổng Giám đốc

Chu Xo549

NGUYỄN MINH XÔ

Phó tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT

Chi Ha

ĐỖ THỊ THU HÀ

Trưởng Ban Kiểm soát

 

TRẦN NGỌC VIỆT

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Bac Khoi

NGUYỄN TRƯƠNG KHÔI

Ủy viên Ban Kiểm soát 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HƯNG

Chu Quang Hai

TRƯƠNG QUANG HẢI

Giám đốc Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TÂM DOANH

Chu Ha

ĐÀO VĂN HÀ

Giám đốc Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC NGUYỄN THIỆU

Co San

NGUYỄN THỊ SAN

Giám đốc công ty

Ong Thieu

Lương y NGUYỄN THIỆU

Cố vấn chuyên môn y học cổ truyền

 

 

 

Thông tin liên quan