AAV: Gắn các phong trào thi đua với hoạt động sản xuất kinh doanh

17/07/2020

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (HNX: AAV) luôn được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty thường xuyên quan tâm chỉ đạo và triển khai tích cực, góp phần động viên, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo và là động lực để đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của công ty đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 15.7, tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 - 2020 do UBND thành phố Chí Linh tổ chức, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vinh dự là một trong 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch UBND thành phố khen.

Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Để công tác thi đua khen thưởng đạt hiệu quả cao, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT độc lập phụ trách cách lĩnh vực chuyên môn, trong đó có lĩnh vực thi đua khen thưởng. Hằng năm, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để triển khai xây dựng kế hoạch cho công tác thi đua khen thưởng cụ thể như: Phong trào thi đua cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc và đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Phong trào thi đua đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…Tổng kết các phong trào được tổ chức vào chương trình tổng kết cuối năm nhằm biểu dương những gương điển hình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua như trao tặng các danh hiệu: Tập thể xuất sắc; Lãnh đạo xuất sắc; Lao động xuất sắc; Lao động tiên tiến… Bên cạnh đó, Công ty đã được đón nhận nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành như: Bằng khen của Hiệp hội du lịch Việt Nam, Giấy khen của UBND thành phố Chí Linh, 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam…

Những cá nhân tiêu biểu nhận danh hiệu thi đua xuất sắc năm 2019

Nhờ vậy mà công tác thi đua khen thưởng tại công ty đã có những bước chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, trong đó đáng ghi nhận năm 2019: Doanh thu thuần: 547,472 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 30,804 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 11,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 7,9 triệu đồng/người/tháng.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho CBCNV công ty, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đã được khen thưởng kịp thời, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương và ngày càng có thêm nhiều nhân tố mới được phát hiện, xây dựng thêm từ những phong trào thi đua, tạo nên sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phan Hải